Fitness

Home | Fitness
Fitness
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.00
Abdos Fessiers
09.30
10.15

Cardio Training
10.15
11.00
Abdos Fessiers
09.00
09.30


Stretching
10.15
11.00
Abdos Fessiers
Taille
09.30
10.15

Latino
10.15
11.00
Abdos Fessiers
Stretching
09.30
10.15

Sculpt Dance
10.15
11.00
Abdos Fessiers
09.00
09.30


Stretching
10.15
11.00
10.00
Zumba
10.00
11.00
11.00
Stretching
11.00
11.30
12.00
Tonification Gainage
abdos fessiers
12.30
13.15
Step
tous niveaux
12.30
13.15
Pilates
stretching
12.30
13.30
Zumba
12.30
13.30
Abdos Fessiers
Taille
12.30
13.15
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
Tonification Gainage
abdos fessiers
17.45
18.30

Latino
Tous niveaux
18.30
19.30
Abdos Fessiers
17.45
18.15

Zumba
18.15
19.15

Afro-Salsa
19.15
20.00
Zumba
Family
17.30
18.30
Enfants / Ados / Adults

Abdos Fessiers
abdos - fessiers
17.45
18.15

Step
tous niveaux
18.15
19.15

Dance Style
aéro jazz
19.15
20.00
Abdos Fessiers
17.45
18.15

Ragga-Zumba
JAM
18.15
19.15
18.00
19.00
Pilates
stretching
19.00
20.00

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
10.00
Sculpt Dance
10.15
11.00

Jeudi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
18.00
Ragga-Zumba
JAM
18.15
19.15
19.00

Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
19.00
Dance Style
aéro jazz
19.15
20.00

Jeudi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
12.00
Pilates
stretching
12.30
13.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
Pilates
stretching
19.00
20.00

Mercredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
12.00
Step
tous niveaux
12.30
13.15
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
Step
tous niveaux
18.15
19.15
19.00

Mardi

Jeudi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
19.00
Afro-Salsa
19.15
20.00

Mardi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
10.00
Zumba
10.00
11.00
11.00
12.00
Zumba
12.30
13.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
Zumba
Family
17.30
18.30
Enfants / Ados / Adults
18.00
Zumba
18.15
19.15
19.00

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samedi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
10.00
Latino
10.15
11.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
Latino
Tous niveaux
18.30
19.30
19.00

Lundi

Mercredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.00
10.00
11.00
12.00
Tonification Gainage
abdos fessiers
12.30
13.15
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
Tonification Gainage
abdos fessiers
17.45
18.30
18.00

Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
10.00
Stretching
10.15
11.00
Stretching
10.15
11.00
11.00
Stretching
11.00
11.30

Lundi

Mardi

Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
10.00
Cardio Training
10.15
11.00

Lundi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.00
Abdos Fessiers
09.30
10.15
Abdos Fessiers
09.00
09.30
Abdos Fessiers
Taille
09.30
10.15
Abdos Fessiers
Stretching
09.30
10.15
Abdos Fessiers
09.00
09.30
10.00
11.00
12.00
Abdos Fessiers
Taille
12.30
13.15
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
Abdos Fessiers
17.45
18.15
Abdos Fessiers
abdos - fessiers
17.45
18.15
Abdos Fessiers
17.45
18.15
18.00

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

No events available!
X